106. Pytanie do Jaskini

CZY JESTEM ŚWIADOMOŚCIĄ?

„Jak Ty widzisz te pojęcia:

1. Jest świadomość i jestem ja.

2. Ja jestem świadomością.”

Odpowiedz Jaskini:

Istotą wszystkiego Co Jest, jest „Nienazywalne”, coś o czym nie można nawet powiedzieć „coś”, bo nie ma „to” podmiotu. „To” żywy, nieopisywalny „potencjał”, „który” nie zawiera nic. Nie posiada cech. Ludzie nazywają „to” Bogiem, Pustką, Energią, Źródłem… „Jego” przejawem w świecie zjawisk jest właśnie świadomość. Świadomość jest budulcem wszelkich form tworzących wspólną Jedność. Jedność zawiera również wyobraźnię, w której powstaje wyobrażenie „ja”. Jeśli świadomość utożsami się z wyobrażeniem „ja”, następuje podział na „ja” odrębne od świata zjawisk. Tak pojawia się wirtualny świat dualizmu, w którym żyje większość ludzi.

Dlatego oba stwierdzenia są ułudą. Czasami słyszymy od nauczycieli duchowych stwierdzenie: „Jesteś świadomością”, jednak trzeba umieć je należycie zrozumieć. Świadomość w świecie zjawisk posiada podmiot, „Nienazywalne” nie. Dlatego, kiedy przemija ten ciało-umysł, znika świat zjawisk a z nim odchodzi również świadomość.

Yoshi

2020-02-01T18:01:16+00:00