107. Pytanie do Jaskini

PRZEKONANIA

„Czy ten etap jest dobry czy zły?”

Odpowiedz Jaskini:

Tylko kiedy przechowujemy nabyte koncepcje, te rodzą pytania, a wtedy szukamy na nie odpowiedzi opowiadając się emocjonalnie za tym, czy tamtym. Koncepcje ulegają ciągłej zmianie, więc gonimy własny ogon, nieustannie mając i moderując na jakiś temat zdanie, wypalając się w sprawach, na które nie mamy najmniejszego wpływu. Na różnych przykładach widać z jak różnych perspektyw patrzymy. Każdy posiada jakieś racje, jednak racja nie istnieje. Jaką metodą wybrać odpowiednią metodę? Ważnym bardzo jest, aby obnażyć iluzoryczność tego, że mamy na proces przyczyn i skutków jakikolwiek wpływ.

Y.

2020-02-05T14:54:59+00:00